Đại Thành Đưa Công Nghệ Máy Bay Nông Nghiệp Chính Xác- Máy Tự Lái Đến Hải Phòng
Xuất bản: 5 ngày
Tuy là một thành phố chuyên về logistics, du lịch, công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên do được tiếp cận với khoa học công nghệ nên trình độ sản xuất nông nghiệp của Hải Phòng vẫn thuộc và top hàng đầu ở Miền Bắc, những công nghệ tiên tiến như Máy bay nông nghiệp được sử dụng phổ biến ở TP Cảng.
Chủ đề: kinh tế ,