CHUYỂN ĐỔI TRỰC TUYẾN TỪ KM VUÔNG SANG M2 VÀ NGƯỢC LẠI

NHẬP GIÁ TRỊ KM2 HOẶC M2 CHUYỂN ĐỔI TRỰC TUYẾN

Đơn vị Km2 là gì?

Ki lô mét vuông hay còn được viết tắt là km2, đây là đơn vị đo lường diện tích theo tiêu chuẩn quốc tế SI, Diện tích của một khu vực có chiều dài 1km và chiều rộng 1km được gọi là một ki lô mét vuông- km2, đây là đơn vị đo thứ cấp trong hệ đo lường quốc tế SI

Để cho dễ hình dung, chúng ta tưởng tượng đơn vị một km2 có diện tích như sau:

Bằng 1 triệu m2 (1.000.000 m2)
Bằng 100 ha
Bằng 0,36 dặm vuông
Bằng 247 mẫu anh

Đơn vị m2 là gì?

Mét vuông còn được viết tắt là m2, đây là đơn vị trong hệ đo lường quốc tế SI, nó có ý nghĩa rằng, một mét vuông có 4 cạnh, chiều dài mỗi cạnh là 1 mét

Để cho dễ hình dung, mỗi đơn vị mét vuông (m2) có diện tích:

Bằng 10.000 cm2
Bằng 0,000 001 km2