CHUYỂN ĐỔI ONLINE TỪ MẪU ANH SANG HA VÀ NGƯỢC LẠI

NHẬP GIÁ TRỊ Mẫu Anh - ha CHUYỂN ĐỔI ONLINE

Đơn vị mẫu anh là gì?

Mẫu Anh là đơn vị đo lường diện tích của Anh và Hoa Kỳ, Đơn vị mẫu Anh còn được viết Acre, đơn vị này được sử dụng rất phổ biến tại Anh, Mỹ và Canada. Theo đơn vị đo lường 1995 (The Units of Measurement Regulations 1995), mỗi mẫu anh bằng 4.046,8564224 m2 tức bằng khoảng 0,4 ha

Để dễ hình dung một mẫu anh có lớn như thế nào chúng tôi có một số ví dụ như

Bằng khoảng 75% sân bóng tiêu chuẩn
Gấp 16 sân tennis

Theo công thức ta có: 1 acre= 2.4711*ha

Đơn vị ha là gì?

Hecta được viết tắt là ha, đây là đơn vị đo lường diện tích, tuy không thuộc hệ thống đo lượng quốc tế (SI) nhưng nó vẫn được sử dụng rộng rãi vì nó được định nghĩa rõ ràng với những đơn vị cơ bản trong SI

Mỗi hecta bằng 10.000 mét vuông

Hecta thường được sử dụng ở nhiều quốc gia, nhất là trong những ngành quy hoạch và quản lý đất đai, như là nông nghiệp, lâm nghiệp, và quy hoạch thành phố; đối với những ngành này, mét vuông khó sử dụng hơn. Tuy nhiên, ở Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, và Canada, mẫu Anh (acre) vẫn được sử dụng nhiều nhất để đo diện tích đất trong những trường hợp tương tự.

Ta có công thức chuyển đổi như sau: 1 ha= 1 acre/2.4711